Komunikat ws. zamknięcia Czytelni Akt AP Oddział w Słupsku

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, od 13 marca województwo pomorskie zostanie zakwalifikowane jako obszar szczególnego narażenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym podjęłam decyzję o czasowym zamknięciu Czytelni Akt Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku dla użytkowników od 13 marca 2021 r. do odwołania.

Czytelnie Akt w Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku pozostają otwarte dla użytkowników przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności opisanych w komunikacie dotyczącym szczegółowych zasad związanych z udostępnianiem zasobu archiwalnego w Czytelniach Akt Archiwum Państwowego w Koszalinie i oddziałów w Słupsku i w Szczecinku obowiązujące od 1 lutego 2021 r.

W celu realizacji kwerend z materiałów archiwalnych, a także z dokumentacji osobowej i płacowej, czy też uzyskania informacji o miejscach przechowywania dokumentacji pracowniczej, proszę o kierowanie spraw i zapytań drogą pocztową, e-mailową lub telefoniczną, na dane kontaktowe naszych jednostek:

1. Archiwum Państwowe w Koszalinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
75-803 Koszalin
tel. 94 3170 360, e-mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

2. Archiwum Państwowe w Koszalinie
Oddział w Słupsku
ul. Lutosławskiego 17
76-200 Słupsk
tel. 59 842 54 13, e-mail: slupsk@koszalin.ap.gov.pl

3. Archiwum Państwowe w Koszalinie
Oddział w Szczecinku
ul. Parkowa 3
78-400 Szczecinek
tel. 94 374 03 63, e-mail: szczecinek@koszalin.ap.gov.pl

Jednocześnie przypominam, że ewidencja zasobu i skany wielu dokumentów dostępne są na portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ Link otwiera się w nowym oknie
Należy na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane za stronie http://koszalin.ap.gov.pl/ i Facebooku, informujące o ewentualnych ograniczeniach w funkcjonowaniu Archiwum.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie
Katarzyna Królczyk