Akademia młodego archiwisty w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku

Powiększ obraz

Słupski oddział Archiwum Państwowego w Koszalinie odwiedziły maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku im. „Słupski Chłopczyk”. Podczas lekcji archiwalnej maluchy zapoznały się z kilkudziesięcioletnimi kronikami szkolnymi swoich rówieśników. Dzięki temu młodzi Słupszczanie nie tylko zobaczyli stare fotografie, ale także jak wcześniej ubierały się dzieci, czy jak wyglądały szkoły i przedszkola. Była to doskonała lekcja historii regionu, dostosowana oczywiście przekazem merytorycznym do odbiorcy.

Następnie najmłodsi użytkownicy w historii naszego oddziału zobaczyli stare mapy i dokumenty znajdujące się w zasobie archiwum. Nasi pracownicy przygotowali także dla nich konkursy z drobnymi nagrodami. Młodzi odkrywcy historii mieli także okazję odbyć wycieczkę po magazynach akt, w których zobaczyli, jakie dokumenty znajdują się w ich mieście.


Na koniec wizyty kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku wręczył dyrektor przedszkola reprodukcję części dokumentów z zasobu archiwum dotyczące „Słupskiego Chłopczyka”, które zostaną powieszone w przedszkolu.


Organizacja lekcji archiwalnej, w której wzięło udział blisko 20 przedszkolaków, była możliwa dzięki utworzeniu nowej czytelni w oddziale, przystępnej dla użytkowników i umożliwiającej organizację wydarzeń dla szerszego grona użytkowników.

Zainteresowane szkoły zachęcamy do udziału w lekcjach archiwalnych organizowanych przez pracowników naszego słupskiego oddziału.