Dzień Archiwisty 2023

Kilkanaście osób zebranych w niewielkim pomieszczeniu. Oglądają stare księgi, fotografie i gęsie pióra rozłożone na stołach i słuchają kobiety w czerwonej koszulce, która opowiada.

Wizyta w Czytelni Akt oraz krótka lekcja archiwalna prowadzona przez Dorotę Cywińską, Kierownik Oddziału IV Popularyzacji zasobu archiwalnego.