Koszalin. Dzień Archiwisty 2022. Fot. M. Betliński (4)

Przy mównicy stoi Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk. Obok siedzący prelegent Krzysztof Urbanowicz