Koszalin. Dzień Archiwisty 2022. Fot. M. Betliński (6)

Zabytkowy projektor podczas wyświetlania filmu z 1961 r. pt. Ziemia koszalińska. Obok stojący operator – pracownik Archiwum. Widoczni oglądający w zaciemnionym pomieszczeniu.