Szczecinek. Dzień Archiwisty 2022 (2)

Uczestniczki warsztatów podczas prelekcji przygotowanych przez Katarzynę Lisiecką (na zdj.) i Edytę Musił na temat spuścizn archiwalnych, źródeł do badań genealogicznych przechowywanych w instytucjach państwowych oraz sposobów zabezpieczania pamiątek rodzinnych.