Kapituła ekspercka rozpoczęła działalność w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku

29 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły eksperckiej powołanej przez Joannę Chojecką – Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie. Celem Kapituły jest nawiązania trwałego i efektywnego porozumienia między instytucjami działającymi w obszarze edukacji historycznej, budowania tożsamości regionalnej, a także promocji historii regionu słupskiego.

Podczas spotkania inauguracyjnego przedstawiono obszar działań podejmowanych przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku, zaprezentowano informacje o zasobie dokumentów archiwalnych będących w posiadaniu Oddziału, a także przybliżono dotychczasowe działania edukacyjne i informacyjne realizowane wspólnie z różnymi instytucjami i podmiotami. Podczas kolejnej części spotkania wypracowano koncepcje realizacji wspólnych przedsięwzięć między wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w spotkaniu. Do najważniejszych należy zaliczyć w szczególności: organizację wspólnych wystaw i wydarzeń poświęconych historii regionu słupskiego, wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych i informacyjnych objętych zakresem współpracy, wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz kontaktów przydatnych do realizacji zadań poszczególnych instytucji. Kolejne spotkanie Kapituły zaplanowano na koniec lutego.

Skład Kapituły:

1) dr Rafał Kuligowski, Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku – Przewodniczący;
2) dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku;
3) Marzena Mazur, Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
4) Danuta Sroka, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku;
5) Edyta Wolska, Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej;
6) Tomasz Urbaniak, Redaktor Naczelny Ziemii Słupskiej;
7) Michał Pytlak, Prezes Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historyczne „Gryf”;
8) Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku.