Lekcja archiwalna – 08.02.2017

Powiększ obraz

8 lutego 2017 r. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku odwiedzili uczniowie II klasy o profilu humanistycznym z Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku pod opieką nauczycielki Pani Honoraty Janickiej.   Była to pierwsza wizyta młodzieży w naszym Archiwum.  

Kierownik Oddziału Pani Monika Głuszak opowiedziała uczniom o celach  i zadaniach archiwów państwowych. W przystępny sposób wyjaśniła młodym humanistom czym są materiały archiwalne i dlaczego są przechowywane wieczyście.

Archiwistka Katarzyna Lisiecka zaprezentowała uczniom materiały aktowe oraz plany techniczne z Akta miasta Szczecinka, fotografie przechowywane w Spuściźnie po Zdzisławie Naji, poszyty z zespołu Inspektorat Szkolny w Szczecinku z 1946 roku, poniemiecką mapę powiatu Szczecinka a także kroniki Młodzieżowego Domu Kultury.

 

Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się materiały archiwalne wytworzone przed 1945 rokiem . Pytania jednak odnosiły się do źródeł,  w których można poszukiwać informacji o swoich przodkach.

Dziękujemy młodzieży za wizytę, zapraszając jednocześnie do pogłębiania wiedzy młodego historyka w naszej Czytelni Akt.