Aktualności

Zebranie naukowe w AP w Koszalinie Oddział w Słupsku

15 października 2021 r. w słupskim oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie odbyło się zebranie naukowe, w ramach którego kustosz AP w Koszalinie Oddział w Słupsku Krzysztof Chochuł wygłosił referat pt. ,,Dzieje słupskich szpitali w świetle zachowanych dokumentów”. Odbiorcami wydarzenia byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słupskiej. Na spotkaniu zostały omówione dzieje słupskich szpitali. Krzysztof Chochuł przedstawił ich rolę w zwalczaniu epidemii chorób zakaźnych oraz udzielaniu pomocy poszkodowanym mieszkańcom miasta i okolic. Przybliżył także zasób archiwalny oraz literaturę dotyczącą powyższej tematyki. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wydarzenia.

Współpraca z Politechniką Koszalińską

15 października 2021 r. mieliśmy przyjemność gościć Jej Magnificencję dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, rektora Politechniki Koszalińskiej. Pani rektor odwiedziła archiwum, aby podpisać porozumienie o współpracy między naszymi instytucjami, dotyczące promocji najnowszej publikacji Archiwum Państwowego w Koszalinie pt. „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”. Dzięki wspólnemu projektowi 29 października o godz. 17.00 wszyscy chętni, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu promującym książkę, w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, zyskają możliwość obejrzenia wydarzenia online. Transmisja zostanie przeprowadzona na profilu FB Archiwum Państwowego w Koszalinie, Politechniki Koszalińskiej oraz Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Realizacją zajmie się Studio HD Politechniki Koszalińskiej. Serdecznie dziękujemy za wizytę i bardzo cieszymy się na współpracę z fantastycznym partnerem – Politechniką Koszalińską.

VII Przegląd Piosenki Prawdziwej w Karlinie

15 października, w Karlinie odbędzie się VII Przegląd Piosenki Prawdziwej. Już po raz czwarty Archiwum Państwowe w Koszalinie z przyjemnością włączy się w to niezwykłe wydarzenie, prezentując wystawę pt. „Karnawał »Solidarności« 1980-1981”. Nie zabraknie również atrakcji prosto z lat 80. XX w. Zapraszamy serdecznie, szczegóły w wydarzeniu – VII Przegląd Piosenki Prawdziwej – Solidarnościowej

Nowa wystawa w Archibusie!

Od 6 października możecie zapoznać się z najnowszą wystawą w naszej mobilnej galerii wystaw – Archibusie, czyli specjalnie oznakowanym autobusie MZK Koszalin. Przygotowaliśmy wystawę “Skarbiec pamięci. Kronikarskie źródła historyczne w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie”. Tytuł wystawy nie jest przypadkowy. “Skarbiec pamięci” to hasło tegorocznych obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa koordynowanych przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Archiwum, jak co roku, z przyjemnością włącza się w obchody ZDD i prezentuje w ramach wystawy najcenniejsze skarbce pamięci, czyli pamiętniki, dzienniki i kroniki z zasobu archiwalnego.

Obchody Dnia Archiwisty w Szczecinku

30 września, w dniu św. Hieronima ze Strydonu – patrona archiwistów obchodziliśmy Dzień Archiwisty, ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2019 roku. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku odwiedzili uczniowie klas 4 i 6 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie pod opieką Pani Karoliny Lachowskiej-Majchrzak. Szczecineccy archiwiści przygotowali dla nich lekcję na temat spuścizn i archiwów rodzinnych przechowywanych w zasobie Oddziału AP w Szczecinku oraz warsztaty, podczas których młodzież uczyła się jak opisywać i przechowywać pamiątki rodzinne znajdujące się w domowych szufladach. Uczestnicy spotkania obejrzeli również wystawę pt. „Skarbiec szczecineckich spuścizn archiwalnych” oraz zwiedzili magazyny archiwalne.

Dzień Archiwisty

Dzień Archiwisty, czyli 30 września obchodziliśmy tak, jak lubimy – aktywnie, we wspaniałej atmosferze, dzieląc się naszą wiedzą, doświadczeniami i obserwacjami z użytkownikami. Naszymi gośćmi była grupa pilnych, niezwykle sympatycznych studentek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielnie. W ramach warsztatów pn. „Zostań rodzinnym archiwistą” panie dowiedziały się, jakie fantastyczne materiały z archiwów rodzinnych trafiły już do zasobu Archiwum, jak założyć i prowadzić własne archiwa, a także jak konserwować i zabezpieczać materiały. Warsztaty poprowadzili nasi specjaliści – starszy kustosz Robert Borucki, starszy kustosz Dorota Cywińska i starszy konserwator Małgorzata Korczak. Następnie zaprosiliśmy gości do zwiedzenia najciekawszych miejsc w naszym Archiwum. Cieszymy się ze współpracy z Gminą Mielno i liczymy, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję spotkać się i porozmawiać, a jakże!, o archiwaliach.

fot. Marcin Betliński, Joanna Woźniak

Skarbiec szczecineckich spuścizn archiwalnych – wystawa wirtualna

Zapraszamy do obejrzenia wystawy wirtualnej pt. Skarbiec szczecineckich spuścizn archiwalnych powstałej w ramach obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku.  W 2021 roku Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem Skarbiec pamięci, które odwołuje się do historii zapisanych w znajdujących się w domowych archiwach fotografiach i pamiątkach, przechowywanych także w archiwach państwowych.

 

 

 

Czytaj więcej “Skarbiec szczecineckich spuścizn archiwalnych – wystawa wirtualna”

Szczegółowe zasady związane z udostępnianiem zasobu archiwalnego w czytelniach akt Archiwum Państwowego w Koszalinie i oddziałów w Słupsku i w Szczecinku w okresie zagrożenia epidemicznego

 1. Czytelnie akt są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 15:00
 2. Jeśli chcesz skorzystać z materiałów archiwalnych, zgłoś się do nas telefonicznie lub elektronicznie (e-mail) co najmniej dwa dni przed planowaną wizytą. Zadzwoń lub napisz na dane teleadresowe:
 3. Koszalin: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl , telefon 94 317 03 60,
 4. Słupsk: slupsk@koszalin.ap.gov.pl, telefon 59 842 54 13,
 5. Szczecinek: szczecinek@koszalin.ap.gov.pl, telefon 94 374 03 63.
 6. Kiedy zgłosisz nam chęć skorzystania z czytelni akt, pracownik archiwum wyznaczy termin twojej wizyty.
 7. Nie przychodź do czytelni akt, jeśli pracownik archiwum nie potwierdził terminu twojej wizyty telefonicznie lub elektronicznie (e-mail).
 8. Jeśli odwiedzasz archiwum po raz pierwszy, na miejscu poprosimy cię o wypełnienie formularza „Zgłoszenie użytkownika” i jego podpisanie. Formularz „Zgłoszenie użytkownika” możesz też pobrać z naszej strony internetowej, wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą do archiwum. Formularz jest dostępny pod adresem http://www.koszalin.ap.gov.pl/czytelnia-akt/.
 9. „Zgłoszenie użytkownika” możesz też:
  • Wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, następnie przesłać drogą elektroniczną na ePUAP Archiwum lub na adresy mailowe wskazane w punkcie
  • Wypełnić elektronicznie, przesłać go drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w punkcie 2 i złożyć podpis na wydruku zgłoszenia przy pierwszej wizycie w archiwum
  • Wypełnić i podpisać odręcznie, a następnie przesłać pocztą tradycyjną na jeden z adresów:
   • Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-803 Koszalin,
   • Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17, 76-200 Słupsk,
   • Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku, ul. Parkowa 3, 78-400 Szczecinek.
  • Wypełnić i podpisać na miejscu w czytelni akt.
 10. Jednorazowo w czytelniach akt może przebywać tylko jeden użytkownik.
 11. Zamawiaj materiały archiwalne tylko drogą elektroniczną poprzez serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl lub pisząc wiadomość (e-mail) na adresy mailowe wskazane w punkcie 2 z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 12. Pomoce archiwalne możesz przeglądać tylko elektronicznie poprzez serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl lub korzystając z plików PDF udostępnianych lokalnie na komputerach w czytelniach akt.
 13. Przed korzystaniem z materiałów archiwalnych poprosimy cię o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych.
 14. Kiedy przebywasz w czytelniach akt, jesteś zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego, to znaczy: do umycia i zdezynfekowania rąk, do używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, do zajęcia miejsca wskazanego przez dyżurnego archiwistę, do zachowania wymaganej odległości 2m od pracowników archiwum, do prawidłowego noszenia maseczki zakrywającej usta i nos.
 15. Kiedy skończysz pracę z archiwaliami, pracownik Archiwum wskaże ci, jak odłożyć akta do specjalnie przygotowanego pudła znajdującego się w czytelni akt.
 16. Za każdym razem, kiedy użytkownik wyjdzie z czytelni akt, dezynfekujemy stół, krzesło, sprzęt oraz szafkę na rzeczy osobiste, z których użytkownik korzystał.
 17. Materiały archiwalne, z których korzystali użytkownicy poddajemy 5-dniowej kwarantannie  w specjalnie utworzonym do tego celu miejscu. Odizolowane materiały archiwalne zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z udostępniania do czasu zakończenia kwarantanny.
 18. Opisane zasady dotyczą tylko udostępniania materiałów archiwalnych. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych wstrzymaliśmy do czasu ustania stanu epidemii.

Do góry

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok

Translate »