Spotkanie z historią w Żukowie

Powiększ obraz

Na zaproszenie Pana Krzysztofa Jędrzejczyka – Prezesa Stowarzyszenia “Mała Ojczyzna” w Żukowie, dr Rafał Kuligowski – Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku oraz Krzysztof Skrzypiec – Starszy Archiwista w słupskim oddziale, 7 maja 2017 roku uczestniczyli w spotkaniu poświęconym historii mieszkańców Brześcia, Gwiazdowa, Łętowa, Janiewic i Żukowa.

Podczas spotkania dokonano otwarcia wystawy poświęconej powojennej historii mieszkańców tego regionu z wykorzystaniem materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku.

Lista Niemców z gminy Żukowo przeznaczonych do wysiedlenia. Zorganizowaną akcję wysiedleńczą przeprowadzano równocześnie z napływem osadników na Pomorze Zachodnie po 1945 r. Dokument pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku, Akta Gminy Żukowo, sygn. 28, s. 5.

Podczas spotkania referat wygłosił nasz pracownik Krzysztof Skrzypiec, który przybliżył historię osadników na terenach naszego regionu. Skupiając się nie tylko na informacjach ogólnych związanych z losami ludzi w powojennej Polsce, ale szczególnie podkreślił losy mieszkańców z Pomorza Środkowego.

Kolejnym punktem był referat wygłoszony przez Wojciecha Grobelskiego z Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Spotkanie z mieszkańcami uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żukowie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób z Brześcia, Gwiazdowa, Łętowa, Janiewic i Żukowa.

Dla Archiwum Państwowego w Koszalinie ważnym jest wspieranie działań edukacyjnych i popularyzatorskich w zakresie historii regionu, dlatego też pracownicy naszego urzędu chętnie włączają się w tego typu inicjatywy.

Podmioty i instytucje zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu z Archiwum Państwowym w Koszalinie i jego oddziałami w Słupsku i Szczecinku.