Stary Rynek w Słupsku w zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku

Podczas specjalnego odcinka przygotowanego wspólnie przez redakcję TV-Słupsk oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku, przedstawiliśmy historię Starego Rynku w Słupsku. Jednym z powodów wyboru tematu rozmowy było podjęcie decyzji przez władze miasta o planowanych pracach archeologicznych w jednej z najstarszych części miasta. O historii Starego Rynku opowiadali Krzysztof Skrzypiec – Archiwista słupskiego oddziału oraz Tomasz Urbaniak – członek Kapituły eksperckiej, powołanej w grudniu 2016 roku przez Panią Joannę Chojecką – Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Punktem wyjścia rozmowy prowadzonej przez Panią redaktor Bożeną Bugańską były plany ścisłego centrum miasta z 1893 i 1928 roku z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku. Analiza porównawcza obu planów pozwoliła na szersze omówienie zmian, które zaszły na Starym Rynku na przestrzeni lat. Zachowała się też dokumentacja budowlana części kamienic wokół placu, która jest dostępna użytkownikom w czytelni akt Archiwum w zespole archiwalnym Akta Miasta Słupska [Magistrat der Stadt Stolp]. Użytkownik znajdzie w nich między innymi: szczegółową dokumentację techniczną nieistniejącego już Hotelu Mund’s, projekt budynku Powiatowej Kasy Oszczędnościowej w Słupsku [Kreissparkasse in Stolp], gdzie obecnie znajduje się Sąd Rejonowy przy ul. Grodzkiej, czy też projekt przebudowy nieco już zapomnianego budynku Starego Ratusza, który wyburzono w 1901 r. Projekt ten zakładał budowę pierwszego w Słupsku domu towarowego. Wobec protestu i zdecydowanej reakcji kupców prowadzących swoje interesy na Starym Rynku inwestycji nigdy nie zrealizowano. Kupcy obawiając się nadmiernej konkurencji wykupili obiekt i postanowili go wyburzyć. W aktach zachowała się umowa z miastem Słupsk, która szczegółowo regulowała warunki rozbiórki.

W 1908 r. w centralnej części Starego Rynku stanął pomnik pogromcy Napoleona Bonapartego w bitwie pod Waterloo – Gebharda Leberechta von Blüchera, który był związany z Słupskiem. Pomnik zniszczono w 1945 roku, zaś w 1989 roku, w tym miejscu pojawiła się fontanna zdobiąca serce miasta do dziś.

Serdecznie zapraszamy miłośników historii do czytelni akt Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17, by odkrywać kolejne karty z dziejów miasta i regionu.

Źródło: TV-Słupsk: http://www.tv-slupsk.pl/wiadomosci/424,zapomniany-stary-rynek