Promocja publikacji “Mapy i plany Koszalina do 1945 roku”.

Cztery osoby na kanapach rozmawiają. Na stoliku wyeksponowana książka.