Promocja publikacji “Mapy i plany Koszalina do 1945 roku”.

Zbliżenie na kilka osób z publiczności.