Promocja publikacji “Mapy i plany Koszalina do 1945 roku”.

Kilka książek leży na stole. Wśród nich kartonik z napisem Publikacje Archiwów Państwowych.