Promocja publikacji “Mapy i plany Koszalina do 1945 roku”.

Kobieta z czarnym mikrofonem w ręce siedzi i opowiada.