Otwarcie wystawy “Piłsudski i jego czasy”

Stare wycinki z gazet dotyczące Józefa Piłsudskiego leżą w gablocie na zielonym suknie.