Otwarcie wystawy “Piłsudski i jego czasy”

Stare wycinki z gazet w gablocie.