40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

 

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce przez władze komunistyczne stanu wojennego. Na skutek wprowadzonego niezgodnie z konstytucją PRL stanu wojennego internowano ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych osób było więzionych,inwigilowanych i zastraszanych. Do dziś nie została ustalona dokładna liczba ofiar śmiertelnych stanu wojennego.

 

Zapraszamy do obejrzenia internetowej wystawy 13 XII1981-22.VII1983 Stan wojenny w Polsce, która została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie na podstawie własnych materiałów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz szczecineckiego oddziału Archiwum Państwowego.