Czytelnia akt

Z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum może bezpłatnie korzystać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy obywatelstwa.

Materiały archiwalne udostępnia się bez ograniczeń ze względu na czas ich powstania, za wyjątkiem niektórych, szczególnie wrażliwych typów dokumentacji, dla których wprowadzono określone ustawowo terminy, po upływie których można je udostępniać. Dostęp do materiałów archiwalnych może być także ograniczony z uwagi na ich zły stan fizyczny oraz zawarte w nich tajemnice ustawowo chronione lub ze względu na ochronę dóbr osobistych i danych osobowych.

Materiały archiwalne udostępniane są wyłącznie na miejscu – w czytelniach akt:

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Koszalinie

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku

Materiały archiwalne z magazynu do czytelni akt dostarczamy do godz. 14.00 (także w poniedziałki i wtorki). Po wypełnieniu rewersu na materiały musisz poczekać około 15. minut. Część materiałów kartograficznych (np. mapy i plany katastralne, plany lasów) są przechowywane poza głównym budynkiem i musisz je zamówić kilka dni przed tym, kiedy chcesz korzystać z nich w Czytelni akt.

Nie musisz rezerwować miejsca w czytelni na konkretny dzień, nie musisz też zgłaszasz wcześniej, że przyjedziesz do archiwum. Przed przyjazdem radzimy jednak zajrzeć w zakładkę Aktualności na naszej stronie, gdzie zamieszczamy z wyprzedzeniem między innymi informacje o zamknięciu czytelni w danym dniu.

Kliknij, żeby przeczytać regulamin udostępniania materiałów archiwalnych

Pobierz regulamin udostępniania materiałów archiwalnych w pliku PDF

 

Kliknij, żeby pobrać formularz zgłoszenia użytkownika w pliku PDF

Kliknij, żeby pobrać formularz zamówienia (rewers) w pliku w formacie DOC

Kliknij, żeby pobrać formularz zamówienia (rewers) w pliku w formacie PDF

Tylko na miejscu – w czytelniach akt – udostępniane są książki i czasopisma przechowywane w Bibliotekach Archiwum Państwowego w Koszalinie i oddziałów w Słupsku i w Szczecinku. Katalog biblioteczny dostępny jest w czytelniach akt.

 

W czytelniach akt dyżuruje pracownik archiwum, który udziela ogólnych informacji o zasobie archiwum i radzi gdzie i w jaki sposób szukać potrzebnych informacji.

W archiwum możesz zlecić wykonanie skanów i kserokopii z materiałów archiwalnych za opłatą.

Kliknij, żeby zobaczyć zasady wykonywania kopii i wysokość opłat 

Kliknij, żeby pobrać cennik wykonywania kopii w pliku PDF.

 

W czytelniach akt możesz robić fotografie cyfrowe własnym aparatem. Wystarczy zgłosić, że chcesz robić zdjęcia materiałów archiwalnych pracownikowi archiwum, który powie ci, jak możesz to robić.

Kliknij, żeby przeczytać regulamin korzystania z materiałów archiwalnych, w którym znajdziesz informację, w jakich warunkach możesz samodzielnie wykonywać zdjęcia materiałów archiwalnych