Dostępność

Instrukcja związana z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Informacja o braku dostępnościword i pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnejword i pdf

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowejword i pdf

Wniosek o zapewnienie komunikacjiword pdf

Archiwum Państwowe w Koszalinie (ETR)wordpdf