Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Archiwum Państwowym w Koszalinie jest Jolanta Kubiak.

Jeśli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):

 

wyślij list na adres:

Archiwum Państwowe w Koszalinie

ul. Marii Skłodowskiej Curie 2

75-803 Koszalin

 

napisz e-mail na adres:

iod@koszalin.ap.gov.pl