Zasób archiwalny Oddziału w Szczecinku

Zasób to 283 zespoły archiwalne liczące 52.355 j.a. o łącznym metrażu 516,44 mb. Najstarsze akta pochodzą z 1680 r., najmłodsze z 2016 .
Opracowanie zasobu: 88 zespołów jest całkowicie opracowanych, co stanowi 31,1 % ogólnej liczby zespołów zasobu Oddziału, liczą one 6998 jednostek archiwalnych o metrażu 63,62 mb.


Spis zespołów


Lokalizacja i obszar działania