Wydawnictwa

Mapy i plany Koszalina do 1945 roku

Fotograf Mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów

Nieznane twarze Koszalina

Wojewódzki Komitet Obywatelski Solidarność w Koszalinie w 1989 roku

Koszalińska tradycja. 50 lat z rozśpiewaną Polonią

Archiwa Pomorza Środkowego w stulecie archiwów państwowych

75 lat administracji polskiej na Pomorzu Zachodnim

Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów

Slupsk w dokumencie archiwalnym

Zygmunt Wujek. Artysta nietypowy

W poszukiwaniu korzeni. Przewodnik genealogiczny

Na tułaczym szlaku… Powstańcy listopadowi na Pomorzu

Koszalin. Historie mało znane

200 twarzy Koszalina. Fasady koszalińskich budynków

Koszalin 1945-2015. Historie z rodzinnych archiwów

Plany miast w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie

Inwentarz zespołu Akta miasta Koszalina 1555 – 1945

Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961-2011

Źródła do historii Koszalina. Zeszyt 5

Źródła do historii Koszalina. Zeszyt 4

Źródła do historii Koszalina. Zeszyt 3

Źródła do historii Koszalina. Zeszyt 2

Źródła do historii Koszalina. Zeszyt 1katalog_final_ok