Oferta dla szkół

Archiwum Państwowe w Koszalinie wraz z Oddziałami zamiejscowymi organizuje dla dzieci i młodzieży lekcje historyczno – archiwalne połączone z pokazem archiwaliów. Prowadzone są one przez pracowników Archiwum.

 

W związku z tym zachęcamy nauczyciel historii i uczniów do skorzystania z naszej oferty!

 

W oparciu o materiały archiwalne z naszego zasobu przygotowaliśmy cztery tematy lekcji archiwalnych dla dzieci i młodzieży w różnym wieku:

  1. Archiwum – co to jest?
  2. Archiwum Państwowe w Koszalinie – jego zadania i zasób.
  3. Genealogia dla każdego ….

 

Proponowane powyżej tematy nie stanowią zamkniętej listy. Czekamy  również na Państwa sugestie.

Zapraszamy także do zwiedzania wystaw czasowych prezentowanych w budynku naszego Archiwum. Są to wystawy przygotowane przez inne archiwa w Polsce.  Informacje o takich wystawach są zamieszczane na naszej stronie w Aktualnościach.

Jednocześnie zachęcamy do obejrzenia najciekawszych dokumentów dotyczących Koszalina, zwiedzania budynku Archiwum i zapoznania się z pracą archiwistów.

Namawiamy nauczycieli historii do współpracy z nami. Oferujemy pomoc w wyszukiwaniu dokumentów dotyczących dziejów regionu koszalińskiego, które mogą potem zostać wykorzystane jako materiały na lekcjach historii.

 

Zachęcamy również do zwiedzania ścieżki edukacyjnej  zatytułowanej: „Köslin-Koszalin. Miasto Pomorskie”. Składa się ona z 19 tablic, umieszczonych na murze otaczającym budynek Archiwum, prezentujących dokumenty ilustrujące dzieje miasta od chwili jego powstania do
lat osiemdziesiątych XX w.