Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że planujemy wybrakować dokumentację medyczną przechowywaną w swoich zbiorach, a której okresy przechowywania już upłynęły.

Brakowana będzie dokumentacja historii chorób pacjentów leczących się w latach 1994-2000 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie na oddziałach: okulistyka, ortopedia, psychiatria.

Jeśli potrzebujesz oryginału dokumentacji medycznej wytworzonej na tych oddziałach, skontaktuj się z sekretariatem Archiwum Państwowego w Koszalinie pod numerem telefonu 94 342 48 70) do 02.07.2021 r.

Dokumentację medyczną możemy wydać byłemu pacjentowi na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.

Po 2 lipca 2021 r. powyższa dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 849).