Jak uzyskać informacje potwierdzające zatrudnienie?

Aby uzyskać informacje potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie z dokumentacji przechowywanej w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie należy wiedzieć, że

podania o sporządzenie kopii lub odpisów z dokumentacji osobowej i płacowej przechowywanej w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie możesz złożyć:
1)    osobiście w budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 w Koszalinie
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
2)    za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: 
sekretariat@koszalin.ap.gov.pl ,
3)    za pomocą faxu na nr (94) 314-03-61.

Informujemy, że sporządzone kopie i odpisy z dokumentacji osobowej i płacowej przesyłane są przez nas listownie na adres wskazany w podaniu.


W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: /94/ 342-48-70, /94/ 317-03-70.

Dodatkowo informujemy, że sporządzone kopie i odpisy z dokumentacji osobowej i płacowej (po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej informacji z archiwum) można odbierać osobiście tylko w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8.00 do 15.00.

Pobieramy opłaty za odpisy lub kopie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania zgodnie z cennikiem.

Zapraszamy również do samodzielnego korzystania z internetowej bazy danych „Ewidencja” pod adresem: http://ewidencja.archiwa.gov.pl oraz z „bazy zlikwidowanych zakładów pracy” pod adresem http://www.zus.pl, w których zgromadzone są informacje o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej z całego kraju.