Nadzór archiwalny

Uprzejmie informujemy, że na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakładce „Zarządzanie dokumentacją” zamieszczono materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt dla:
 
1) szkół (placówek oświatowych);
2) przedszkoli;
3) powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
4) bibliotek;
5) powiatowych inspektoratów weterynarii.
6) ośrodków pomocy społecznej
Zamieszczona przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji w wyżej wymienionych podmiotach ujęta została w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt, opracowanych przez Zespół pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Wszystkie podmioty publiczne, z terenu działania Archiwum Państwowego w Koszalinie, zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu, w wersji elektronicznej prosimy o kontakt:

1) w Archiwum Państwowym w Koszalinie  
z Panem Marcinem Ozga –  Kierownikiem Oddziału I (tel. 94 317 03 60);
2) w Archiwum Państwowym w Koszalinie, Oddział w Słupsku
z Panem Krzysztof Skrzypiec –  Kierownikiem Oddziału (tel. 59 842 54 13);
3)  w Archiwum Państwowym w Koszalinie, Oddział w Szczecinku 
z Panią Moniką Głuszak – Kierownikiem Oddziału (tel. 94 374 03 63).