Zasób archiwalny Oddziału w Słupsku

Zasób tworzy ponad 790 zespołów archiwalnych, na które składa się ok. 135 tys. jednostek. Całość zasobu liczy ok. 1,3 km bieżącego akt, które powstały w latach 1433-2009. Najstarsze akta pochodzą z pierwszej połowy XV w tj. z 1433 r. (znajdują się w zespole Kościół Najświętszej Panny Marii w Słupsku), najmłodsze z 2009 r. (akta wyborcze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku).Dokumenty przechowywane w ramach zespołów i zbiorów archiwalnych sklasyfikowane zostały w następujących grupach rzeczowych i chronologicznych: administracja ogólna – państwowa i samorządowa; administracja specjalna i instytucje kontrolne; przedsiębiorstwa, administracja i samorząd gospodarczy; akta stanu cywilnego; organizacje i zrzeszenia; instytucje kulturalne, naukowe; instytucje wyznaniowe oraz mapy i plany.

Spis zespołów
Lokalizacja i obszar działania