Struktura organizacyjna

Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie – mgr Katarzyna Królczyk

tel. 94 317 03 60 (sekretariat)

Sekretariat – Beata Kujszczyk

tel. 94 317 03 60,   94 342 26 22,   fax. 94 317 03 61

email: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

Oddział I – Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego:

Kierownik – mgr Marcin Ozga   tel. 94 317 03 74

– Stanowisko ds. przechowalnictwa   tel. 94 317 03 70,  94 342 48 70

Oddział II – Ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego:

Kierownik- mgr Robert Borucki   tel. 94 341 87 15

– Sekcja ds. gromadzenia, ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

tel. 94 341 87 15

– Sekcja digitalizacji i zabezpieczania zasobu

tel. 94 317 03 75

Oddział III – Udostępniania zasobu archiwalnego:

Kierownik – mgr Anna Zbroszczyk   tel. 94 317 03 66

– Czytelnia akt   tel. 94 317 03 63

– Biblioteka   tel. 94 317 03 76

Oddział IV – Popularyzacji zasobu archiwalnego:

Kierownik – mgr Dorota Cywińska   tel. 94 317 03 67

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik – Justyna Kulicz   tel. 94 341 87 28

email: kadry@koszalin.ap.gov.pl

Stanowisko ds. komputeryzacji – mgr inż. Grzegorz Andryszak   tel. 94 341 87 12

 

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy – mgr Anna Kruk   tel. 94 341 87 23

email: ksiegowosc@koszalin.ap.gov.pl

 

Oddział Zamiejscowy w Słupsku

Kierownik – Krzysztof Skrzypiec

tel.59 842 54 13,   fax: 59 842 23 27

 

Oddział Zamiejscowy w Szczecinku

Kierownik – mgr Monika Głuszak

tel./fax. 94 374 03 63