Jesteś tutaj:

Spotkanie w Centrum Konferencyjnym Zamek w Szczecinku

„W poszukiwaniu przodków” to tytuł inauguracyjnego wykładu, który rozpocznie nowy projekt edukacyjny „Moje korzenie” skierowany do dzieci z klas IV-V szkół podstawowych.
Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zamek w Szczecinku 6 kwietnia o godz. 12:00. Projekt jest realizowany przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. K. Makuszyńskiego Filia dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinku. Czytaj więcej “Spotkanie w Centrum Konferencyjnym Zamek w Szczecinku”

30 marca 2022 roku w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się XII Gala Koszalińskiej Kultury. W ramach gali nastąpiło wręczenie Nagród Prezydenta Koszalina w dziedzinie kultury. W kategorii „Wydarzenia Kulturalnego Roku” nagrodę otrzymała publikacja „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” wydana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie. Z wnioskiem o tę zaszczytną nagrodę wystąpiła Politechnika Koszalińska – serdecznie dziękujemy JM Danucie Zawadzkiej, rektor Politechniki Koszalińskiej za nominację, a także za wspaniałą współpracę przy promocji książki, która odbyła się 29 października 2021 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. To spotkanie było transmitowane przez Studio HD Politechniki Koszalińskiej.
 
Serdecznie dziękujemy Prezydentowi Piotrowi Jedlińskiemu i Kapitule konkursowej za to zaszczytne wyróżnienie i gratulujemy autorom publikacji: Dorocie Cywińskiej – starszemu kustoszowi Archiwum Państwowego w Koszalinie, Krzysztofowi Urbanowiczowi – autorowi artykułów i książek o Koszalinie, Zbigniewowi Wojtkiewiczowi – kolekcjonerowi i wieloletniemu darczyńcy Archiwum, a także dr. Kacprowi Pencarskiemu – historykowi, archiwiście, konsultantowi merytorycznemu publikacji, Mariuszowi Królowi, autorowi opracowania graficznego książki, Joannie Wyrzykowskiej, korektorce i redaktorce językowej, Izabeli Rogowskiej, autorce zdjęć wykorzystanych w publikacji.
 
fot. Marcin Betliński
 

Pomoc dla archiwistów ukraińskich

Pomoc dla archiwistów ukraińskich
 
Archiwa Państwowe i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich uruchamiają akcję pomocy dla koleżanek i kolegów archiwistów i ich rodzin z Ukrainy. Deklarujemy pomoc w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania oraz wsparcie finansowe na pierwsze niezbędne potrzeby.
Pomoc będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski. Wszystkie osoby, które dotrą do Polski mogą zgłaszać się do specjalnie w tym celu uruchomionych punktów kontaktowych:
 
 Archiwum Państwowe w Przemyślu – email: pomoc@przemysl.ap.gov.pl
 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie – email: pomoc@lublin.ap.gov.pl
 
Dodatkowo w sprawach nagłych podajemy telefon kontaktowy do kolegów ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: 609 050 234 oraz adres e-mail: pomoc@sap.waw.pl
 
 Допомога українським архівістам
Державний архів та Асоціація польських архівістів розпочинають акцію допомоги друзям та архівістам та їхнім родинам з України. Заявляємо про допомогу в пошуку тимчасового житла та фінансову підтримку на перші необхідні потреби.
Допомога буде реалізована лише в Польщі. Усі особи, які прибувають до Польщі, можуть звернутися до контактних пунктів, створених спеціально для цієї мети:
 Державний архів у Перемишлі – електронна адреса: pomoc@przemysl.ap.gov.pl
 Державний архів у Любліні, Хелмська філія – електронна адреса: pomoc@lublin.gov.pl
Крім того, у невідкладних справах ми надаємо контактний телефон до членів Асоціації польських архівістів: 609 050 234 та адресу електронної пошти: pomoc@sap.waw.pl
 

Szczegółowe zasady związane z udostępnianiem zasobu archiwalnego w czytelniach akt Archiwum Państwowego w Koszalinie i oddziałów w Słupsku i w Szczecinku w okresie zagrożenia epidemicznego

 

 

 1. Czytelnie akt są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 15:00
 2. Jeśli chcesz skorzystać z materiałów archiwalnych, zgłoś się do nas telefonicznie lub elektronicznie (e-mail) co najmniej dwa dni przed planowaną wizytą. Zadzwoń lub napisz na dane teleadresowe:
 3. Koszalin: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl , telefon 94 317 03 60,
 4. Słupsk: slupsk@koszalin.ap.gov.pl, telefon 59 842 54 13,
 5. Szczecinek: szczecinek@koszalin.ap.gov.pl, telefon 94 374 03 63.
 6. Kiedy zgłosisz nam chęć skorzystania z czytelni akt, pracownik archiwum wyznaczy termin twojej wizyty.
 7. Nie przychodź do czytelni akt, jeśli pracownik archiwum nie potwierdził terminu twojej wizyty telefonicznie lub elektronicznie (e-mail).
 8. Jeśli odwiedzasz archiwum po raz pierwszy, na miejscu poprosimy cię o wypełnienie formularza „Zgłoszenie użytkownika” i jego podpisanie. Formularz „Zgłoszenie użytkownika” możesz też pobrać z naszej strony internetowej, wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą do archiwum. Formularz jest dostępny pod adresem http://www.koszalin.ap.gov.pl/czytelnia-akt/.
 9. „Zgłoszenie użytkownika” możesz też:
  • Wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, następnie przesłać drogą elektroniczną na ePUAP Archiwum lub na adresy mailowe wskazane w punkcie
  • Wypełnić elektronicznie, przesłać go drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w punkcie 2 i złożyć podpis na wydruku zgłoszenia przy pierwszej wizycie w archiwum
  • Wypełnić i podpisać odręcznie, a następnie przesłać pocztą tradycyjną na jeden z adresów:
   • Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-803 Koszalin,
   • Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17, 76-200 Słupsk,
   • Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku, ul. Parkowa 3, 78-400 Szczecinek.
  • Wypełnić i podpisać na miejscu w czytelni akt.
 10. Jednorazowo w czytelniach akt może przebywać tylko jeden użytkownik.
 11. Zamawiaj materiały archiwalne tylko drogą elektroniczną poprzez serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl lub pisząc wiadomość (e-mail) na adresy mailowe wskazane w punkcie 2 z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 12. Pomoce archiwalne możesz przeglądać tylko elektronicznie poprzez serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl lub korzystając z plików PDF udostępnianych lokalnie na komputerach w czytelniach akt.
 13. Przed korzystaniem z materiałów archiwalnych poprosimy cię o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych.
 14. Kiedy przebywasz w czytelniach akt, jesteś zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego, to znaczy: do umycia i zdezynfekowania rąk, do używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, do zajęcia miejsca wskazanego przez dyżurnego archiwistę, do zachowania wymaganej odległości 2m od pracowników archiwum, do prawidłowego noszenia maseczki zakrywającej usta i nos.
 15. Kiedy skończysz pracę z archiwaliami, pracownik Archiwum wskaże ci, jak odłożyć akta do specjalnie przygotowanego pudła znajdującego się w czytelni akt.
 16. Za każdym razem, kiedy użytkownik wyjdzie z czytelni akt, dezynfekujemy stół, krzesło, sprzęt oraz szafkę na rzeczy osobiste, z których użytkownik korzystał.
 17. Materiały archiwalne, z których korzystali użytkownicy poddajemy 5-dniowej kwarantannie  w specjalnie utworzonym do tego celu miejscu. Odizolowane materiały archiwalne zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z udostępniania do czasu zakończenia kwarantanny.
 18. Opisane zasady dotyczą tylko udostępniania materiałów archiwalnych. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych wstrzymaliśmy do czasu ustania stanu epidemii.

Życzenia noworoczne

Do siego roku! Niech nam się wszystkim darzy w 2022 roku! Wszelkiej pomyślności, dobra wokół i fantastycznych archiwalnych odkryć życzy załoga Archiwum Państwowego w Koszalinie i kominiarz z kroniki Zakładu Kotlarskiego Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Koszalinie z 1983 r.! (Zespół Kroniki z Pomorza Zachodniego, sygn. 3).

Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu

Zapraszamy do rejestracji zdalnego uczestnictwa w “Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada br.
 
“Forum archiwizacji polskiego Internetu” to dwa dni ciekawych prelekcji i dyskusji w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tematem uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW. Do udziału w wydarzeniu Archiwa Państwowe zaprosiły znakomitych gości z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli archiwów, bibliotek i instytucji już z sukcesem wdrażających narodowe archiwa WWW.
 
 

Współpraca z Koszalińską Biblioteką Publiczną i Politechniką Koszalińską w ramach promocji publikacji “Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”

Już w najbliższy piątek, 29 października, o godz. 17.00 spotkamy się w ramach promocji wydawnictwa jubileuszowego Archiwum pt. “Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”. Współorganizatorami spotkania promocyjnego jest Koszalińska Biblioteka Publiczna, która ugości nas wszystkich w swojej sali kinowej, oraz Politechnika Koszalińska, która umożliwi wszystkim zainteresowanym wzięcie udziału w wydarzeniu dzięki transmisji on-line realizowanej przez Studio HD Politechniki Koszalińskiej. Bądźcie z nami w piątek na żywo w KBP lub on-line w mediach społecznościowych Archiwum i Politechniki.

Fot. Marcin Torbiński/Politechnika Koszalińska

Architektura w archiwaliach

27 października w Centrum Konferencyjnym Zamek w Szczecinku o godz. 16:30 w ramach programu edukacyjnego „Szczecinek jakiego nie znamy” odbędzie się spotkanie z Katarzyną Lisiecką, która zaprezentuje najciekawsze materiały archiwalne obrazujące zmieniającą się architekturę Szczecinka w wykładzie pt. ” Architektura w archiwaliach”. Skierowany do Szczecineckich Pasjonatów Historii program edukacyjny „Szczecinek jakiego nie znamy” jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia dla Dzieci i Młodzieży im. K. Makuszyńskiego w Szczecinku. Współorganizatorami cyklicznych wydarzeń edukacyjnych w ramach programu są: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Muzeum Regionalne w Szczecinku.

Do góry

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok

Translate »