Godziny pracy – Szczecinek

Archiwum Państwowe w Koszalinie oddział w Szczecinku czynne jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 800 – 1500
Wtorek 800 – 1500
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500

 

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Koszalinie oddział w Szczecinku czynna jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 800 – 1500
Wtorek 800 – 1800
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500