Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Archiwum Państwowym w Koszalinie jest Jolanta Kubiak.

Sposoby kontaktu z IOD:

 

– adres korespondencyjny:

Archiwum Państwowe w Koszalinie

ul. Marii Skłodowskiej Curie 2

75-803 Koszalin

 

– adres e-mail:

iod@koszalin.ap.gov.pl