Kontakt – Koszalin

Archiwum Państwowe w Koszalinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

75-803 Koszalin
tel. 94 317 03 60

tel. 94 342 26 22

fax 94 317 03 61

Czytelnia akt:

tel. 94 317 03 63

e-mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

adres skrytki ePUAP: /5b9lqmo03t/skrytka

NIP: 669 18 78 374

Archiwum Państwowe w Koszalinie czynne jest w  godzinach:

Poniedziałek 800 – 1500
Wtorek 800 – 1500
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Koszalinie czynna jest w  godzinach:

Poniedziałek 800 – 1800
Wtorek 800 – 1500
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500

Opłaty za usługi archiwalne wykonywane przez Archiwum i jego Oddziały w Słupsku i Szczecinku (tzn. za wyszukiwanie dokumentów i informacji z materiałów archiwalnych i bibliotecznych oraz za wykonywanie z nich kopii, odpisów i wypisów), a także z tytułu wykonania kopii i odpisów z dokumentacji osobowej i płacowej przechowywanej po zlikwidowanych zakładach pracy należy wpłacać na nowy numer konta:

Bank: NBP O/O w Szczecinie

Numer konta: [Swift] NBP LPLPW [IBAN] PL 63 1010 1599 0142 4122 3100 0000

Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie – mgr Katarzyna Królczyk

tel. 94 317 03 60 (sekretariat)

Sekretariat – Beata Kujszczyk

tel. 94 317 03 60,   94 342 26 22,   fax. 94 317 03 61

email: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

Oddział I – Nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu:

Kierownik – mgr Marcin Ozga   tel. 94 317 03 74

– Stanowisko ds. przechowalnictwa   tel. 94 317 03 70,  94 342 48 70

Oddział II – Opracowania materiałów archiwalnych:

Kierownik- mgr Ryszard Marczyk   tel. 94 341 87 16

– Sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych

w 1945 r.

tel. 94 341 87 19

– Sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych

w 1945 r.

tel. 94 341 87 16

Oddział III – Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych:

Kierownik – mgr Anna Zbroszczyk   tel. 94 317 03 66

– Pracownia naukowa   tel. 94 317 03 63

– Biblioteka   tel 94 317 03 76

– Stanowisko ds. kwerend   tel. 94 341 87 20

Oddział IV – Digitalizacji i zabezpieczania zasobu

Kierownik – mgr inż. Grzegorz Andryszak   tel. 94 341 87 12

Stanowisko ds. komputeryzacji – mgr inż. Grzegorz Andryszak   tel. 94 341 87 12

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik – Justyna Larwińska   tel. 94 341 87 28

email: kadry@koszalin.ap.gov.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy – mgr Anna Kruk   tel. 94 341 87 23

email: ksiegowosc@koszalin.ap.gov.pl