Struktura organizacyjna

W skład Archiwum Państwowego w Koszalinie wchodzą następujące komórki organizacyjna oraz stanowiska pracy:

Dyrektor – mgr Katarzyna Królczyk

tel. 94 317 03 60 (sekretariat)

Oddział I – Nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu:

Kierownik – mgr Marcin Ozga tel. 94 317 03 74

– Stanowisko ds. przechowalnictwa   tel. 94 317 03 70

Oddział II – Opracowania materiałów archiwalnych:

Kierownik- mgr Robert Borucki; tel. 94 341 87 16

– Sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych do

zakończenia działań wojennych w 1945 r.

tel. 94 341 87 19

– Sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych po

zakończeniu działań wojennych w 1945 r.

tel. 94 341 87 16

Oddział III – Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych:

Kierownik – mgr Anna Zbroszczyk   tel. 94 317 03 66

– Czytelnia akt   tel. 94 317 03 63

– Biblioteka   tel 94 317 03 63

– Stanowisko ds. kwerend   tel. 94 341 87 20

Oddział IV – Digitalizacji i zabezpieczania zasobu

Kierownik – mgr inż. Grzegorz Andryszak   tel. 94 341 87 12

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik – Justyna Kulicz   tel. 94 341 87 28

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy – mgr Anna Kruk   tel. 94 341 87 23

email: ksiegowosc@koszalin.ap.gov.pl

Sekretariat – Beata Kujszczyk

tel. 94 317 03 60,   94 342 26 22,   fax. 94 317 03 61

email: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

Oddział Zamiejscowy w Słupsku

Kierownik – Krzysztof Skrzypiec

tel.59 842 54 13,   fax: 59 842 23 27

Oddział Zamiejscowy w Szczecinku

Kierownik – mgr Monika Głuszak

tel./fax. 94 374 03 63