Zasób archiwalny Oddziału w Szczecinku

Zasób to 267 zespołów archiwalnych obejmujących 41.981 jednostek archiwalnych, które zajmują 466,41 metra bieżącego. Najstarsze akta pochodzą z 1681 r., najmłodsze z 2005 .
Opracowanie zasobu: 82 zespoły archiwalne są całkowicie opracowane, co stanowi 30,7% zespołów archiwalnych zasobu oddziału, liczą one 6580 jednostek archiwalnych o metrażu 57,03 mb.


Spis zespołów


Lokalizacja i obszar działania