Zasób Archiwum Państwowego w Koszalinie

Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Koszalinie tworzy obecnie 859 zespołów archiwalnych z lat 1555-2003, które liczą w sumie ponad 162 tysiące jednostek archiwalnych. Wszystkie akta ułożone obok siebie jak książki na półce ciągnęłyby się przez prawie dwa i pół kilometra (2 469,49 mb), a ich łączna waga wynosi ponad 100 ton.

Całość zasobu naszego Archiwum dzieli się na :

Akta poniemieckie z lat 1555 –1945, na które składa się 281 zespołów liczących 73 035 jednostek (ponad 1000 metrów bieżących akt). Zdecydowana większość to akta wytworzone przez pruską, a później niemiecką administrację państwową, np. Rejencja Koszalińska /Regierung Köslin/ – odpowiednik współczesnego urzędu wojewódzkiego, landratury /Landratamt/ w Bytowie, Człuchowie, Złotowie i Wałczu – odpowiedniki polskich starostw powiatowych, 115 urzędów stanu cywilnego, sądy obwodowe /Amtsgericht/ w Białogardzie, Bobolicach, Drawsku Pomorskim, Jastrowiu, Karlinie, Kołobrzegu, Koszalinie, Mirosławcu, Połczynie Zdroju, Sianowie, Świdwinie, Wałczu i Złotowie, urzędy katastralne /Katasteramt/ w Białogardzie, Koszalinie, Szczecinku i Złotowie oraz akta miast m.in. Koszalina, Człuchowa i Czaplinka.
SONY DSC
Akta polskie z lat 1945 – 2003, to 578 zespołów liczących 89 286 jednostek (prawie 1500 metrów bieżących akt). Obok akt administracji państwowej, jak rady narodowe różnych szczebli z lat 1950-1975, urzędy wojewódzkie w Koszalinie z lat 1973-1975 oraz z lat 1990-1998, do najważniejszych należą akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie oraz komitetów powiatowych, miejskich i gminnych PZPR. Materiały ilustrujące rozwój gospodarczy województwa koszalińskiego zawierają 74 zespoły przedsiębiorstw, zjednoczeń, banków i spółdzielni. Do ciekawszych zespołów należą także Delegatura w Koszalinie Najwyższej Izby Kontroli oraz Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie.
Przykłady akt przechowywanych w naszym Archiwum (a także innych archiwach w Polsce) można znaleźć na stronie www.Polska.pl w dziale Dziedzictwo Narodowe:

Cennik opłat pobieranych przez kata miejskiego w Koszalinie z dnia 26 II 1743 roku

Przedmałżeński akt zapisu majątku z dnia 18 II 1756 roku

Przepisy określające zasady handlu, transportu i magazynowania kawy wydane przez Fryderyka II Wielkiego dnia 19 VI 1778 roku

Wybrane pisma polskich starostów do niemieckiego starosty w Bytowie w latach 1928-1931

Wszystkie zespoły archiwalne, polskie i poniemieckie, sklasyfikowane zostały w następujących grupach rzeczowych:

• Administracja ogólna – państwowa i samorządowa, np. Rejencja Koszalińska 1816 -1945; Urzędy Wojewódzkie w Koszalinie z lat 1973-1990 i 1990 -1998; akta miast, m.in. Koszalina z lat 1555 -1945 i Człuchowa z lat 1775 -1925; rady narodowe różnych szczebli

• Administracja specjalna i instytucje kontrolne, np. urzędy katastralne, skarbowe, budowlane, celne; powiatowe inspektoraty statystyczne; inspektoraty szkolne, Naczelna Dyrekcja Poczty w Koszalinie z lat 1919-1944; NIK Delegatura w Koszalinie 1950 – 2000; Kuratorium Oświaty w Koszalinie 1990 -1998

• Instytucje wymiaru sprawiedliwości, np. niemieckie sądy obwodowe z lat 1879 -1945; sądy w Koszalinie: okręgowy, grodzki i apelacyjny z lat 1945 -1952; akta notarialne z lat 1834 -1944

• Przedsiębiorstwa, administracja i samorząd gospodarczy np. „Płytolen”, „Kazel”, Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Koszalinie 1959 -1982; biura projektowe; banki, m.in. NBP oddziały w Koszalinie, Białogardzie i Świdwinie, PKO S.A Oddział w Koszalinie

• Księgi metrykalne wyznań: ewangelickiego, rzymskokatolickiego i mojżeszowe z lat 1655 –1945 oraz księgi stanu cywilnego z lat 1874 -1906; szczegółowe informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych w polskich archiwach państwowych są dostępne w ogólnopolskiej bazie danych PRADZIAD

• Organizacje i zrzeszenia, np. komitety PZPR: wojewódzki w Koszalinie, powiatowe, miejskie, gminne i zakładowe z lat 1948 -1990; komitety PPR i PPS z lat 1945 -1948; Stronnictwo Demokratyczne; związki zawodowe;

• Instytucje kulturalne, naukowe i inne, np. Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie z lat 1953 -1975; licea pedagogiczne

• Mapy i plany, np. polskie i niemieckie plany miast z lat 1810 -1960, plany wsi, lasów, urządzeń technicznych z lat 1773 -1942; mapy topograficzne z lat 1878 -1943

Wykaz wszystkich zespołów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Koszalinie można znaleźć pod adresem: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php

Jest to wyszukiwarka bazy danych SEZAM – zawierającej podstawowe informacje o wszystkich zespołach archiwalnych przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych w Polsce oraz w niektórych innych instytucjach posiadających materiały archiwalne. Baza SEZAM jest aktualizowana co roku. Więcej informacji o bazie SEZAM można znaleźć tutaj.

Na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dostępne są również inne bazy danych, umożliwiające szybkie wyszukanie potrzebnych akt, miedzy innymi:

Inwentarze zespołów archiwalnych IZA – wyszukiwarka umożliwiająca przeszukiwanie inwentarzy elektronicznych z bazy SEZAM według słów w tytule jednostki lub haseł indeksów geograficznego, osobowego i rzeczowego; umożliwia ona również zorientowanie się czy akta na jakiś temat w ogóle trafiają do archiwów państwowych, a jeżeli tak, to w ramach jakich zespołów; trzeba pamiętać, że negatywny wynik poszukiwań w tej bazie nie wyklucza istnienia poszukiwanych akt – mogą być one jeszcze nieopracowane (tylko zespoły całkowicie opracowane mają inwentarze elektroniczne) lub stary inwentarz w formie książkowej nie ma jeszcze wersji elektronicznej; informację, czy zespół jest całkowicie opracowany i ma inwentarz książkowy, można znaleźć bazie SEZAM

PRADZIAD – spis metrykalnych ksiąg kościelnych i ksiąg USC w zasobie archiwów państwowych, uzupełniany też sukcesywnie informacjami o zasobie archiwów kościelnych – baza przydatna w poszukiwaniach genealogicznych;

ELA – baza zawierająca informacje o różnego rodzaju imiennych spisach osób znajdujących się w archiwach, baza ta nie zawiera nazwisk, tylko dane umożliwiające odnalezienie spisu w aktach;