30 marca 2022 roku w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się XII Gala Koszalińskiej Kultury. W ramach gali nastąpiło wręczenie Nagród Prezydenta Koszalina w dziedzinie kultury. W kategorii „Wydarzenia Kulturalnego Roku” nagrodę otrzymała publikacja „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” wydana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie. Z wnioskiem o tę zaszczytną nagrodę wystąpiła Politechnika Koszalińska – serdecznie dziękujemy JM Danucie Zawadzkiej, rektor Politechniki Koszalińskiej za nominację, a także za wspaniałą współpracę przy promocji książki, która odbyła się 29 października 2021 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. To spotkanie było transmitowane przez Studio HD Politechniki Koszalińskiej.
 
Serdecznie dziękujemy Prezydentowi Piotrowi Jedlińskiemu i Kapitule konkursowej za to zaszczytne wyróżnienie i gratulujemy autorom publikacji: Dorocie Cywińskiej – starszemu kustoszowi Archiwum Państwowego w Koszalinie, Krzysztofowi Urbanowiczowi – autorowi artykułów i książek o Koszalinie, Zbigniewowi Wojtkiewiczowi – kolekcjonerowi i wieloletniemu darczyńcy Archiwum, a także dr. Kacprowi Pencarskiemu – historykowi, archiwiście, konsultantowi merytorycznemu publikacji, Mariuszowi Królowi, autorowi opracowania graficznego książki, Joannie Wyrzykowskiej, korektorce i redaktorce językowej, Izabeli Rogowskiej, autorce zdjęć wykorzystanych w publikacji.
 
fot. Marcin Betliński