Polityka prywatności

25 maja zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu internetowego Archiwum Państwowego w Koszalinie (dalej: Serwisu). Obowiązek przekazania takiej informacji wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: Archiwum) z siedzibą przy ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, w Koszalinie (kod pocztowy: 75-803), tel.: 94 342 26 22, adres e-mail sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

3. Archiwum Państwowe w Koszalinie zbiera dane Użytkowników w celu subskrypcji do newslettera na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać.

4. Informacje podane w zamówieniu newslettera będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

5. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Archiwum zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Archiwum będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

11. W sprawie wszelkich pytań i niejasności w kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Archiwum, prosimy o kontakt mailowy na adres: iod@koszalin.ap.gov.pl.