Archiwa Rodzinne Niepodległej

     „Archiwa Rodzinne Niepodległej” to ogólnopolski projekt realizowany przez sieć archiwów państwowych, w tym przez Archiwum Państwowe w Koszalinie oraz jego Oddziały w Słupsku i w Szczecinku, koordynowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Projekt rozpoczął się w roku szczególnie ważnym dla archiwów państwowych, w roku stulecia podpisania dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Mamy zatem nadzieję, że odbiorcy projektu – archiwiści rodzinni, pasjonaci historii, kolekcjonerzy oraz osoby, które pragną rozpocząć swoją przygodę z archiwaliami, pomogą nam we wspólnym odtwarzaniu przeszłości i misji archiwizowania historii.

     Dzieje rodzinne zachowane w postaci dokumentów, zdjęć, przedmiotów, nagrań stanowią bardzo bogate i ciekawe źródło historyczne. Materiał gromadzony w ten sposób stanowi zarówno zapis historii przestrzeni, w której żyjemy, która nas otacza, dzięki której łatwiej jest nam definiować swoją tożsamość, jak i zapis historii poszczególnych osób i rodzin, których działalność składa się na niezwykłą historię miejsca, które pamięta dzieje wielu pokoleń swoich mieszkańców.

     Inauguracja projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” w Koszalinie odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 12.00 w Archig@lerii przy Archiwum Państwowym w Koszalinie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2). Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja najciekawszych dokumentów z archiwów rodzinnych z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie, symboliczne nagrodzenie osób, które zdecydowały się przekazać swoje zbiory do archiwów państwowych, wykład na temat poszukiwań genealogicznych oraz możliwości wykorzystywania w tym celu archiwów rodzinnych; prelekcje i pokazy zabezpieczenia dokumentów, zdjęć, pamiątek z domowych archiwów, a także technik naprawy drobnych uszkodzeń i zniszczeń papieru oraz innych materiałów. Podczas wydarzenia uruchomione zostaną także punkty konsultacyjne, w których będą czekać archiwiści i konserwatorzy, którzy z przyjemnością przedstawią każdemu zainteresowanemu proces profesjonalnej archiwizacji w ramach indywidualnych konsultacji – zachęcamy do odwiedzania nas z własnymi zbiorami z archiwów rodzinnych.                                                         

     Jednocześnie zapraszamy do przekazywania do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie i Oddziałów w Szczecinku oraz w Słupsku prywatnych dokumentów, zdjęć, nagrań, pamiątek, które towarzyszą Państwa rodzinom, a obrazują dzieje Polski. Szczególnie cenne będą materiały pochodzące z okresu polskiego czynu niepodległościowego oraz tworzenia polskiej państwowości, tj. z lat 1918-1939. Na życzenie otrzymacie Państwo kopie przekazanych archiwaliów, wykonane w postaci cyfrowej oraz wydruków.

     To tutaj, w archiwum, Państwa zbiory będą przechowywane wieczyście jako źródło historyczne dostępne dla każdego wraz z innymi unikatowymi i bezcennymi archiwaliami. Niech projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” będzie zaproszeniem do dbania o swoje archiwa rodzinne i prywatne, także poprzez przekazywanie ich do zasobu archiwów państwowych, w których, podobnie jak inne archiwalia, będą przez one profesjonalnie zabezpieczane, ewidencjonowane, konserwowane, digitalizowane, udostępniane tak, aby służyły kolejnym pokoleniom.

 

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu, gdzie czekają na Państwa ciekawe materiały przekazane do archiwów państwowych oraz szczegółowe informacje na temat konserwacji i zabezpieczania własnych zbiorów z archiwów rodzinnych:

https://archiwarodzinne.gov.pl/

 

Serdecznie zapraszamy też do naszych punktów konsultacyjnych:

 

 

Relacje z warsztatów przeprowadzonych w dniach 9 czerwca i 30 września 2019 r. dostępne są na naszym profilu na portalu Faceboook:

https://www.facebook.com/ArchiwumPanstwowewKoszalinie/

 

a także w galeriach: