#bezprzedawnienia. Straty wojenne w zasobach Archiwów Państwowych

W kartonie podarte i nadpalone dokumenty.Konflikty zbrojne niosą za sobą ogromne zagrożenie dla dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach kampanii #bezprzedawnienia polecamy artykuł o wojennych stratach Archiwów Państwowych udpstępniony dzisiaj na stronie www.archiwa.gov.pl.