DECYZJA Nr 14 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 1 czerwca 2007 r.

Do pobrania w formacie PDF -> POBIERZ

WOU-0111-2/07

DECYZJA Nr 14

NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Koszalinie

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz.U. Nr 41, poz. 218) postanawia się, co następuje:

§ 1

Archiwum Państwowemu w Koszalinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi z życiem z dniem podpisania.

 

Naczelny Dyrektor

Archiwów Państwowych

dr Sławomir Radoń