Dzisiaj nasze archiwum odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta, z  klasy II TIC (Technik Informatyk C)

Dzisiaj nasze archiwum odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta, z  klasy II TIC (Technik Informatyk C). Z dumą zaprezentowaliśmy archiwum w dwóch odsłonach.

Na początku nasi goście poznali historię i zasób archiwum, obejrzeli wybrane akta sprzed 1945 r. a także materiały archiwalne wytworzone na naszym terenie po 1945 r. Zapoznaliśmy ich z podstawowymi zasadami obowiązującymi w czytelni akt, pokazaliśmy przykładowy magazyn, w którym przechowywane są księgi z zespołu „Rejencja Koszalińska”.

W drugiej części spotkania nasz informatyk Grzegorz Andryszak zaprezentował działalność oddziału digitalizacji zasobu archiwalnego, czyli tę nowoczesną, skomputeryzowaną stronę archiwum.

Mamy nadzieję, że interesująco przedstawiliśmy naszą instytucję i zachęciliśmy do ponownych odwiedzin. Może w roli użytkowników?