Godziny pracy – Koszalin

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest czynne w godzinach:

Poniedziałek 800 – 1500
Wtorek 800 – 1500
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500

 

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Koszalinie jest czynna w godzinach:

Poniedziałek 800 – 1800
Wtorek 800 – 1500
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500