Godziny pracy – Szczecinek

Archiwum Państwowe w Koszalinie oddział w Szczecinku jest czynne w godzinach:

Poniedziałek 800 – 1500
Wtorek 800 – 1500
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Koszalinie oddział w Szczecinku jest czynna w godzinach:

Poniedziałek 800 – 1800
Wtorek 800 – 1500
Środa 800 – 1500
Czwartek 800 – 1500
Piątek 800 – 1500