Historia mojej rodziny piórem pisana – pierwsze warsztaty za nami…

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. B. Horodyskiego w Szczecinku, w dniach 2 i 6 października 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Historia mojej rodziny piórem pisana”, które poprowadzili szczecineccy archiwiści.

Dwie grupy uczestników projektu: uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Gwdzie Wielkiej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku zapoznawali się w praktyce z obsługą bazy danych „Pradziad” oraz z materiałami archiwalnymi udostępnionymi na stronie www.szukajwarchiwach.pl, które służą do prowadzenia poszukiwań genealogicznych.

Uczestnicy uczyli się ustalać, które archiwa państwowe przechowują materiały archiwalne dotyczące ich przodków, o których brakuje informacji w arkuszach rodzinnych, które były wcześniej wypełniane przez dzieci jako zadanie domowe.

Wspólnie z archiwistami odczytywali informacje zawarte w księgach urzędów stanu cywilnego i księgach meldunkowych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Powiatowy w Szczecinku. Sprawdzali także jakie księgi metrykalne znajdują się w archiwach kościelnych i jakich lat dotyczą.    

Podczas drugiej części spotkania dzieci budowały drzewa online korzystając z arkuszy rodzinnych        i zebranych informacji o swojej rodzinie. Przed nami zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6          w Szczecinku, którzy podejmą próby odnalezienia brakujących informacji o przodkach on-line.

Projekt jest dofinansowany ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.