Igraszki literackie i kaligrafia

Próby pisania piórem, stalówką, a nawet zaostrzonym patykiem…atrament, kleksy i bibułka, czyli powrót do technik pisarskich sprzed ery komórek, laptopów czy tabletów rozpoczął cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Igraszki literackie”. 


Inicjatorami pomysłu są bibliotekarki ze szkolnych bibliotek w Szczecinku oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Bogdana Horodyskiego.

Do udziału włączyło się także Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku. 

Celem projektu jest zachęcenie dzieci do czytania. Archiwistka Katarzyna Lisiecka poprowadziła 25 lutego warsztaty kaligraficzne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 7. Warsztaty odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. Makuszyńskiego w Szczecinku.

Wspólnie podjęliśmy niełatwą próbę przepisania gęsim piórem utworu pt. ,,Imieniny Janka” – II części wiersza Marii Konopnickiej ,,Na jagody” z 1928 roku. Oryginalny rękopis przechowywany jest w zasobie Archiwum Akt Nowych, a po digitalizacji dostępny jest na stronie www.szukajwarchiwach.pl

W trakcie warsztatów dzieci uczyły się starannego pisania oraz dowiedziały się o przechowywanych w archiwach państwowych materiałach archiwalnych spisanych gęsim piórem, które zachowały się do współczesnych czasów.