Inauguracja projektu edukacyjnego „Historia mojej rodziny piórem pisana”

15 września 2017 r. o godzinie 12.00 w Szczecinku odbyła się inauguracja projektu edukacyjnego „Historia mojej rodziny piórem pisana”. W naszym projekcie biorą udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku i Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku. Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane dla wszystkich uczestników w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bohdana Horodyskiego.

Kierownik szczecineckiego Oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie Monika Głuszak powitała przybyłych uczniów oraz nauczycieli, omówiła cel projektu i program spotkań z dziećmi.

Został również ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów pt. „Opowiem Ci o mojej rodzinie”

Archiwistka Katarzyna Lisiecka przygotowała dla uczniów krótki wykład wzbogacony prezentacją mulitmedialną wprowadzający dzieci w temat genealogii, materiałów archiwalnych służących do prowadzenia poszukiwań własnych korzeni oraz bazy PRADZIAD.

Uczniowie na za zakończenie spotkania otrzymali zadanie domowe.


Z opiekunami grup zostały już ustalone terminy warsztatów komputerowych. Kolejne zajęcia będą odbywały się w grupach 12 osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bohdana Horodyskiego w Szczecinku.