Informacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotycząca postępowania z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Informacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotycząca postępowania z dokumentacją
w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych umieszczono zasady postępowania z dokumentacją, które mogą być przydatne dla pracowników oraz kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).