Informacja o braku dostępności

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Informacja o braku dostępności

opracowane w ramach projektu „Procedury bez barier”

Miejscowość, data ……………………………….

 

INFORMACJA O WYSTĘPOWANIU BARIERY DOSTĘPNOŚCI

Imię i nazwisko ………………………

Adres …………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Nr telefonu …………………………..

e-mail ………………………………..

 

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Marii Skłodowskiej-Curie 2

75-803 Koszalin

 

 

Nazwij barierę i opisz ją. Wskaż miejsce występowania bariery.

 

Twoja propozycja usunięcia bariery, zapewnienia Tobie dostępności.

 

W jaki sposób mamy Tobie odpowiedzieć? (podaj dane kontaktowe)

 

Listownie na wskazany adres:  
Elektronicznie, poprzez konto Epuap:  
Elektronicznie, na adres email:  
Inny, napisz jaki:  

 ………………………………………     

podpis składającego informację

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062, z poźn.zm.).

RODO

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Koszalinie. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.koszalin.ap.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.