Informacja o unieważnieniu postępowania

Archiwum Państwowe w Koszalinie na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że unieważnia postępowanie
na Zadanie Nr 1: „Wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz posadzki podpiwniczenia w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 314/2 i 314/4 — etap I: „POSADZKA” i Zadanie Nr 2: „Przebudowa kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid.
314/2 i 314/4″.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA